Σελίδα Εισαγωγής
  English
Αριθμητική Ανάλυση και Περιβάλλοντα Υλοποίησης


--Επιστροφή--
Γενικές Πληροφορίες

   Διδακτικές Μονάδες : 5
   Διδασκαλία : 3 ώρες / βδομάδα
   Φροντιστήριο : 2 ώρες / βδομάδα
   Εργαστήριο : 2 ώρες / βδομάδα
Χρήσιμο Υλικό

   Σημειώσεις
   Μαθηματικά Θέματα (1)
   Μαθηματικά Θέματα (2)
   Εχγειρίδιο χρήσης matlab
Ανακοινώσεις

08/09/2008:   Αναρτήθηκαν τα θέματα της εξέτασης Ιουνίου 2008.
Ταυτότητα | Ιστορικό | Υποδομή | Προσωπικό | Τεχνικό Προφίλ
Ερευνητικές Δραστηριότητες     | Μαθήματα | Διπλωματικές | Έργα | Επικοινωνία | Αναζήτηση